فرهنگ خوی FARHANGKHOY

@farhangkhoy
فرهنگ خوی  FARHANGKHOY

هدف:افزایش میزان آگاهی واطلاعات در زمینه های مختلف آموزشی و پرورشی
منتظر راهنمایی ها و انتقادات و پیشنهادات سازنده شما عزیزان می باشد

پیام های کوتاه
نویسندگان
پیوند های توصیه شده
آخرین نظرات
 • ۱۸ مرداد ۹۷، ۰۱:۲۸ - علی خراسانی
  ممنون

۲۲ مطلب در خرداد ۱۳۹۷ ثبت شده است

رویت و چاپ احکام و فیش حقوقی همکاران محترم بازنشسته

بهرام رحمانی | يكشنبه, ۲۷ خرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۵۲ ب.ظ

بدینوسیله به استحضار همکاران محترم بازنشسته می رساند با استفاده از گزینه ی زیر و همچنین سایت صندوق بازنشستگی کشوری می توانند احکام وفیش حقوقی خود را دریافت و چاپ نمایند.

 • بهرام رحمانی

32دانلود

 ابتدا فایل را دانلود کرده , سپس وارد برنامه DanaHelper    شده و در بخش بروز رسانی سیستم گزینه سوم را انتخاب و مسیر ذخیره سازی فایل نگارش را برای سیستم معرفی نمایید

 یا روی فایل حاصل کلیک راست نموده و با انتخاب گزینه Extract Files فایل را از حالت فشرده خارج کنید ودرپوشه ایجاد شده برای برنامه مدارس ( در Program Files  گزینه Pajoohesh و پوشه Dana) کپی نمایید.

مثلا:

D:\Program Files\Pajoohesh\Dana

نکته :بعد از نصب نگارش حتما بخش بروزآوری پایگاه واقع دربخش تسهیلات را اجرا نماییدوتوجه نمایید یکبار قبل ازبروزآوری پایگاه ویکبار بعداز بروزآوری پایگاه از اطلاعات خود نسخه پشتیبان( ذخیره سازی) بگیرید
ابتدا فایل را دانلود کرده , سپس وارد برنامه DanaHelper    شده و در بخش بروز رسانی سیستم گزینه سوم را انتخاب و مسیر ذخیره سازی فایل نگارش را برای سیستم معرفی نمایید

برگرفته شده از farhangkhoy.blog.ir

 • بهرام رحمانی

نگارش 11.9 سیستم توصیفی ابتدایی

بهرام رحمانی | دوشنبه, ۲۱ خرداد ۱۳۹۷، ۰۸:۵۶ ب.ظ

32دانلود

ابتدا فایل را دانلود کرده , سپس وارد برنامه Helper  مربوطه  شده و در بخش بروز رسانی سیستم گزینه سوم را انتخاب و مسیر ذخیره سازی فایل نگارش را برای سیستم معرفی نمایید

یاروی فایل حاصل کلیک راست نموده و با انتخاب گزینه Extract Files فایل را از حالت فشرده خارج کنید و در پوشه ایجاد شده برای برنامه مدارس ( در Program Files   گزینه Pajoohesh و پوشه مربوطه( کپی نمایید

ضمنا می توانید همانند تصاویر از طریق هلپر توصیفی مستقیما دریافت نمایید:برگرفته شده از farhangkhoy.blog.ir

بعد از دریافت نگارش در قسمت تسهیلات نسبت به بروزآوری پایگاه و فایل مدارس اقدام نمایید. سپس به صدور کارنامه(فرم ب) بپردازید لازم به ذکر است کارنامه فرم ب در پرونده دانش آموزان ثبت می شود و به اولیا تحویل نمی گردد

ضمنا می توانید همانند تصاویر از طریق هلپر توصیفی نسبت به دریافت نگارش اقدام نمایید:

ضمنا می توانید همانند تصاویر از طریق هلپر توصیفی مستقیما دریافت نمایید

برگرفته شده از farhangkhoy.blog.ir

ضمنا می توانید همانند تصاویر از طریق هلپر توصیفی مستقیما دریافت نمایید:

برگرفته شده از farhangkhoy.blog.ir

 • بهرام رحمانی

نگارش 11.00متوسطه دوره اول (راهنمایی)

بهرام رحمانی | يكشنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۷، ۰۲:۴۶ ب.ظ

راهنمای دریافت نگارش:

ابتدا فایل را دانلود کرده , سپس وارد برنامه Helper  راهنمایی  شده و در بخش بروزرسانی سیستم گزینه سوم را انتخاب و مسیر ذخیره سازی فایل نگارش را برای سیستم معرفی نمایید

 یا روی فایل حاصل کلیک راست نموده و با انتخاب گزینه Extract Files فایل را از حالت فشرده خارج کنیدودرپوشه ایجاد شده برای برنامه مدارس ( در Program Files  گزینه Pajoohesh و پوشه راهنمایی( کپی نمایید.

نکته :بعد از نصب نگارش حتما بخش بروزآوری پایگاه واقع دربخش تسهیلات را اجرا نماییدوتوجه نمایید یکبار قبل ازبروزآوری پایگاه ویکبار بعداز بروزآوری پایگاه از اطلاعات خود ذخیره سازی بگیریدراهنمای دریافت نگارش:

ابتدا فایل را دانلود کرده , سپس وارد برنامه Helper  راهنمایی  شده و در بخش بروز رسانی سیستم گزینه سوم را انتخاب و مسیر ذخیره سازی فایل نگارش را برای سیستم معرفی نمایید

 یا روی فایل حاصل کلیک راست نموده و با انتخاب گزینه Extract Files فایل را از حالت فشرده خارج کنید ودرپوشه ایجاد شده برای برنامه مدارس ( در Program Files  گزینه Pajoohesh و پوشه راهنمایی( کپی نمایید.

نکته :بعد از نصب نگارش حتما بخش بروزآوری پایگاه واقع دربخش تسهیلات را اجرا نماییدوتوجه نمایید یکبار قبل ازبروزآوری پایگاه ویکبار بعداز بروزآوری پایگاه از اطلاعات خود ذخیره سازی بگیریدبرگرفته شده از farhangkhoy.blog.ir

راهنمای دریافت نگارش:

ابتدا فایل را دانلود کرده , سپس وارد برنامه Helper  راهنمایی  شده و در بخش بروز رسانی سیستم گزینه سوم را انتخاب و مسیر ذخیره سازی فایل نگارش را برای سیستم معرفی نمایید

 یا روی فایل حاصل کلیک راست نموده و با انتخاب گزینه Extract Files فایل را از حالت فشرده خارج کنید ودرپوشه ایجاد شده برای برنامه مدارس ( در Program Files  گزینه Pajoohesh و پوشه راهنمایی( کپی نمایید.

نکته :بعد از نصب نگارش حتما بخش بروزآوری پایگاه واقع دربخش تسهیلات را اجرا نماییدوتوجه نمایید یکبار قبل ازبروزآوری پایگاه ویکبار بعداز بروزآوری پایگاه از اطلاعات خود ذخیره سازی بگیریدبرگرفته شده از farhangkhoy.blog.ir

راهنمای دریافت نگارش:

ابتدا فایل را دانلود کرده , سپس وارد برنامه Helper  راهنمایی  شده و در بخش بروز رسانی سیستم گزینه سوم را انتخاب و مسیر ذخیره سازی فایل نگارش را برای سیستم معرفی نمایید

 یا روی فایل حاصل کلیک راست نموده و با انتخاب گزینه Extract Files فایل را از حالت فشرده خارج کنید ودرپوشه ایجاد شده برای برنامه مدارس ( در Program Files  گزینه Pajoohesh و پوشه راهنمایی( کپی نمایید.

نکته :بعد از نصب نگارش حتما بخش بروزآوری پایگاه واقع دربخش تسهیلات را اجرا نماییدوتوجه نمایید یکبار قبل ازبروزآوری پایگاه ویکبار بعداز بروزآوری پایگاه از اطلاعات خود ذخیره سازی بگیریدبرگرفته شده از farhangkhoy.blog.ir

راهنمای دریافت نگارش:

ابتدا فایل را دانلود کرده , سپس وارد برنامه Helper  راهنمایی  شده و در بخش بروز رسانی سیستم گزینه سوم را انتخاب و مسیر ذخیره سازی فایل نگارش را برای سیستم معرفی نمایید

 یا روی فایل حاصل کلیک راست نموده و با انتخاب گزینه Extract Files فایل را از حالت فشرده خارج کنید ودرپوشه ایجاد شده برای برنامه مدارس ( در Program Files  گزینه Pajoohesh و پوشه راهنمایی( کپی نمایید.

نکته :بعد از نصب نگارش حتما بخش بروزآوری پایگاه واقع دربخش تسهیلات را اجرا نماییدوتوجه نمایید یکبار قبل ازبروزآوری پایگاه ویکبار بعداز بروزآوری پایگاه از اطلاعات خود ذخیره سازی بگیریدبرگرفته شده از farhangkhoy.blog.ir

راهنمای دریافت نگارش:

ابتدا فایل را دانلود کرده , سپس وارد برنامه Helper  راهنمایی  شده و در بخش بروز رسانی سیستم گزینه سوم را انتخاب و مسیر ذخیره سازی فایل نگارش را برای سیستم معرفی نمایید

 یا روی فایل حاصل کلیک راست نموده و با انتخاب گزینه Extract Files فایل را از حالت فشرده خارج کنید ودرپوشه ایجاد شده برای برنامه مدارس ( در Program Files  گزینه Pajoohesh و پوشه راهنمایی( کپی نمایید.

نکته :بعد از نصب نگارش حتما بخش بروزآوری پایگاه واقع دربخش تسهیلات را اجرا نماییدوتوجه نمایید یکبار قبل ازبروزآوری پایگاه ویکبار بعداز بروزآوری پایگاه از اطلاعات خود ذخیره سازی بگیریدبرگرفته شده از farhangkhoy.blog.ir

 • بهرام رحمانی

مدیر کل دفتر آموزش دبستانی از ثبت و صدور گزارش پیشرفت تحصیلی-تربیتی دوره ابتدایی از طریق سامانه سناد تا اول مهر 1397 خبر داد

 بهگزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش استان البرز  به نقل از پورتال دفتر آموزش دبستانی جلسه هماهنگی در زمینه ثبت و صدور گزارش پیشرفت تحصیلی-تربیتی دوره ابتدایی(فرم الف) از طریق سیستم سناد با حضور دکتر شکوهی مدیرکل دفتر آموزش دبستانی  و نمایندگانی از مرکز فناوری و مرکز حراست وزارت آموزش و پرورش و نیز کارشناسان دفتر برگزار گردید. در این جلسه مقرر شد مرکز فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش با فراهم نمودن استلزامات لازم، نسخه نهایی زیرسیستم‌ها(افزونه‌ها)ی ارزشیابی توصیفی(ثبت و صدور گزارش پیشرفت تحصیلی-تربیتی دوره ابتدایی)  را از طریق سامانه سناد  را تا  اول مهر 1397  برای بهره‌برداری معلمان آماده نماید.

دفتر آموزش دبستانی از پیشنهادات همکاران در این زمینه استقبال نموده و در تهیه و تنظیم شرح خدمات مربوط به زیرسیستم‌ها و امکانات سامانه بهره‌برداری خواهد نمود.  پیشنهادات به ایمیل دفتر آموزش دبستانی به آدرس: p.dabestan@medu.ir ارسال گرد

 • بهرام رحمانی

ثبت سفارش گروهی و انفرادی کتب درسی تا هشتم تیرماه 1397 تمدید شد

بهرام رحمانی | يكشنبه, ۲۰ خرداد ۱۳۹۷، ۰۴:۲۲ ق.ظ

مهلت ثبت نام کتابهای درسی دوره های ابتدایی و فنی حرفه ای تمدید شد.

با عنایت به تاخیر در زمان شروع ثبت نام  کتب درسی ، و ثبت نام 82 درصد از اولیای دانش آموزان که ثبت سفارش کرده اند ، مهلت ثبت نام پایه های تحصیلی دوم تا ششم ابتدایی و فنی حرفه ای و کاردانش تا هشتم تیرماه تمدید شد.

اولیا و مدیران سعی کنند با توجه به مهلت اعلام شده نسبت به ثبت سفارش کتب درسی اقدام کنند تا در زمان توزیع کنتب درسی اختلالی بوجود نیاید.

دانش آموزان پایه اول میتوانند از تاریخ 23 تیرماه و بعد از ثبت نام اولیه در مدرسه ، امکان ثبت سفارش کتاب درسی را خواهند داشت.

جهت ثبت سفارش کتب درسی به سامانه فروش و توزیع مواد آموزشی https://www.irtextbook.com مراجعه نمایید.

 • بهرام رحمانی

خوب بخوانید و بیاندیشید {{ شکنجه خاموش}}

بهرام رحمانی | سه شنبه, ۱۵ خرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۳۸ ب.ظ

✍لطفا اندکی زمان صرف نمایید و این مطلب را مشاهده فرمائید:


بعد از جنگ آمریکا با کره، ژنرال ویلیام مایر که بعدها به سمت روانکاو ارشد ارتش آمریکا منصوب شد، یکی از پیچیده ترین موارد تاریخ جنگ در جهان را مورد مطالعه قرار میداد:

 • بهرام رحمانی

اجرای سند تحول بسیاری از اندیشه های امام(ره) را محقق می کند

ارتحال امام خمینی

در آستانه بیست ونهمین سالگرد ارتحال جانسوز امام(ره)، مشاور وزیر در اجرای سند تحول گفت:اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش بسیاری از اندیشه های امام(ره) در مورد جوانان را محقق می کند.بقیه

 • بهرام رحمانی

سازمان ملی استعدادهای درخشان

مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش، نحوه ورود دانش آموزان پایه هفتم به مدارس تیزهوشان را اعلام کرد.بقیه

 • بهرام رحمانی

قابل توجه مدیران محترم مدارس ابتدایی(صدور کارنامه)

بهرام رحمانی | يكشنبه, ۱۳ خرداد ۱۳۹۷، ۰۸:۲۴ ق.ظ

اطلاعیه5

مدیران محترم مدارس ابتدایی توجه فرمایند

از آنجا که اعتبار نگارش فعلی(11/80) سیستم توصیفی تا تاریخ1397/03/29(بیست و نهم خرداد نود و هفت) می باشد. توصیه می شود در صدور کارنامه(فرم ب) - کارنامه تمبر دار تعجیل ننمایند. چه بسا با نگارش جدیدی فرم کارنامه یا شرایط صدور کارنامه در سیستم تغییر یابد.

بدیهی است اولویت چاپ کارنامه  فرم ب با دانش آموزان پایه ششم (با تاکید عکس دار بودن کارنامه) در دوره دوم ابتدایی {تغییر مقطع}و دانش آموزان پایه سوم در دوره اول ابتدایی می باشد

 • بهرام رحمانی
 • بهرام رحمانی

بررسی و مقایسه بهترین آنتی‌ ویروس‌ها

بهرام رحمانی | جمعه, ۱۱ خرداد ۱۳۹۷، ۰۱:۳۳ ق.ظ
برای همه ما اتفاق افتاده است که با توجه به زمینه فعالیتمان، به دنبال آنتی‌ویروس مناسب برای خود بوده‌ایم. در این نوشته بررسی خواهیم کرد که برای هر فرد چه آنتی‌ویروسی می تواند مفید باشد.بقیه
 • بهرام رحمانی

آنتی‌ویروس‌ها چگونه کار می‌کنند؟

بهرام رحمانی | جمعه, ۱۱ خرداد ۱۳۹۷، ۰۱:۲۹ ق.ظ

آنتی‌ویروس‌ها هنگام اسکن کامپیوتر شما، قسمت‌های خاصی از کدهای فایل‌ها را با اطلاعات موجود در بانک اطلاعاتی خود مقایسه کرده و اگر آن‌ها با یکی از کدهای بانک اطلاعاتی آنتی‌ویروس یکسان باشد، به عنوان یک ویروس قلمداد خواهد شد. در این صورت است که آنتی‌ویروس، آن فایل را قرنطینه کرده و یا به طور کامل پاک می‌کند.بقیه

 • بهرام رحمانی

۱۰ آنتی ویروس برتر برای اندروید

بهرام رحمانی | جمعه, ۱۱ خرداد ۱۳۹۷، ۰۱:۱۷ ق.ظ

اندروید با اختلاف بسیار زیاد عنوان محبوب‌ترین سیستم عامل تلفن‌های همراه را از آن خود کرده است؛ با توجه به همین محبوبیت جای تعجب نیست که اکثر بد‌افزارهای موبایل دنیا این سیستم عامل گوگل را هدف قرار می‌دهند. بقیه

 • بهرام رحمانی

چگونه تشخیص دهیم که تلفن همراه ما به ویروس آلوده شده است

بهرام رحمانی | جمعه, ۱۱ خرداد ۱۳۹۷، ۰۱:۰۸ ق.ظ

ما سال‌ها قبل از آنکه ویروس‌ها به انواع امروزی آن تکامل پیدا کنند، از خطری که آنها برای کامپیوترهای ما داشتند با خبر بودیم ولی برای مقابله با آنها ابزارهای زیادی در اختیار نداشتیم. ما باید به هر شکل ممکن آنها را پاک‌سازی می‌کردیم و یا این که هارد و پارتیشن‌های خود را به طور کامل فرمت می‌کردیم؛ اما معمولاً در در این موارد حجم زیادی از اطلاعات خود را از دست می‌دادیم. بعدها یاد گرفتیم که بهتر است از اطلاعات خود بک آپ بگیریم تا در صورت آلوده شدن سیستم به ویروس بتوانیم با خیال راحت هارد را فرمت کرده و خیلی سریع آنها را بازیابی کنیم.بقیه

 • بهرام رحمانی

۵ راه ساده برای مقابله با سرقت اطلاعات

بهرام رحمانی | جمعه, ۱۱ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۵۶ ق.ظ


امسال ما شاهد افزایش قابل‌ملاحظه در تعداد حملات فیشینگ (تلاش برای سرقت اطلاعات حساس) بوده‌ایم. این یک مشکل گسترده است که به‌طور روزافزون، افراد و سازمان‌ها را تهدید می‌کند (حملات فیشینگ ثبت شده در سه ماه اول سال 2016، بیش از هر سه ماهه دیگری در تاریخ بوده است). نیاز به ذکر نیست که این تهدیدی است که همه ما باید درباره آن نگران باشیم، زیرا این‌گونه حملات به این زودی‌ها از بین نخواهند رفت. ولی نگران نباشید، زیرا با رعایت این پنج راهنما خواهید توانست این مجرمان را خلع سلاح کنید. اما قبل از آن، بهتر است کمی با این‌گونه حملات بیشتر آشنا شویم

 • بهرام رحمانی
در پی انتشار برخی اخبار نادرست مبنی بر اعلام مخالفت وزارت آموزش و پرورش با پیام رسان‌های داخلی، مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش‌وپرورش اعلام کرد: وزارت آموزش‌وپرورش از اولین روزهای ابلاغ بخشنامه دولت در خصوص استفاده از پیام‌رسان‌های داخلی با صدور بخشنامه‌های داخلی به استفاده از این پیام‌رسان‌ها تأکید ویژه کرده است.
 • بهرام رحمانی

حداقل و حداکثر سن ثبت نام در مدارس سال 1398 - 1397

بهرام رحمانی | چهارشنبه, ۹ خرداد ۱۳۹۷، ۰۸:۱۲ ق.ظ
 • بهرام رحمانی
 • بهرام رحمانی

بالاخره طلسم درجازدن   مدارس در سایت همگام

 توسط آموزشگاه چهارده معصوم یک  شکسته شد.

بدینوسیله به اطلاع می رساند آموزشگاه چهارده معصوم یک به مدیریت سرکارخانم راحله مرادخانی با امتیاز577 در لیست مدارس فعال کشوری سایت همگام قرار گرفت این موفقیت را به همکاران محترم دبستان چهارده معصوم یک  تبریک و تهنیت عرض می نماییم.بقیه

 • بهرام رحمانی
پیشخوان روزنامه ها